Zwroty | fiński - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Kaavio osoittaa, että ... aloitti tasaisen nousun, nousi huippulukemiin ..., ja tasoittui ... tasolla.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Pylväsdiagrammi osoittaa, että ... lukumäärä nousi ... ja ... välillä, ja laski jälleen alkuperäiselle tasolleen.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
The graphs show a plateau at the level of…
Kuvaajat näyttävän tasaantuvan ... kohdalla...
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
Within the picture is contained…
Tässä kuvassa näkyy...
Używane przy opisie rysunków
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Kaavio osoittaa, että ... oli enemmän, kuin ...
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

This diagram represents…and therefore shows that…
Tämä kaavio esittää ... ja siksi osoittaa, että...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
The shape of the graph demonstrates that…
Kuvaajan muoto näyttää, että...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Kuvaaja myötäilee selvästi tiettyä kaavaa, ja sen perusteella voimme olettaa, että...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
The graph can thus be used to predict…
Kuvaaja voi siten ennustaa...
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Kuvaajaa voi tulkita monin eri tavoin. Ensinnäkin se näyttää...
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

Figure…representing…
Kaavio ... edustaa...
Używany jako tekst pod wykresem
Figure…showing…
Kuva ... näyttää...
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram…examining…
Kaavio ... tarkastelee...
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram…depicting…
Kaavio ... esittää...
Używany jako tekst pod wykresem