Zwroty | esperancki - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
La grafikaĵo montras, ke ... komencis grimpi senhalte, pintante je..., kaj platigis je nivelo de...
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Laŭ la diagramo, la nombro de...altiĝis akre inter...kaj..., antaŭ ĝi sinkis al sia origina nivelo.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
The graphs show a plateau at the level of…
La grafikaĵoj montras senmovecon je la nivelo de...
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
Within the picture is contained…
La bildo montras...
Używane przy opisie rysunków
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
La diagramo bildigas, ke estis pli...ol...inter...kaj...
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

This diagram represents…and therefore shows that…
Tiu diagramo reprezentas... kaj do montras, ke...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
The shape of the graph demonstrates that…
La formo de la grafeo pruvas, ke...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Estas klare difinita patrono por la grafeo, kaj tio povas esti prenita por signifi, ke ...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
The graph can thus be used to predict…
La grafeo povas tial esti uzata por antaŭdiri...
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Oni povas interpreti la grafeo en pluraj manieroj. Unue ĝi montras...
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

Figure…representing…
Figuro... reprezente...
Używany jako tekst pod wykresem
Figure…showing…
Figuro... montrante...
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram…examining…
Diagramo... ekzamenante...
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram…depicting…
Diagramo... prezente...
Używany jako tekst pod wykresem