Zwroty | czeski - Język akademicki | Wykresy, Rysunki i Diagramy

Spis treści | Wstęp | Rozwinięcie | Statystyki | Wykresy, Rysunki i Diagramy | Zakończenie | Bibliografia | Skróty

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Opis

The graph shows that…started climbing steadily, peaking at…, and flattened out at a level of…
Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
According to the diagram, the number of…rose sharply between…and…, before plunging back down to its original level.
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Używane przy opisywaniu trendu na wykresie
The graphs show a plateau at the level of…
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Używane przy opisie niezmiennego poziomu wykresu
Within the picture is contained…
V obrázku je obsažen(a)...
Używane przy opisie rysunków
The diagram depicts that there were more…than…between…and…
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Używane przy opisie informacji w diagramie

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Interpretacja

This diagram represents…and therefore shows that…
Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
The shape of the graph demonstrates that…
Tvar grafu ukazuje, že...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
There is a clearly defined pattern to the graph, and this can be taken to mean that…
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Używane przy interpretacji i dla wyjaśnienia wykresu
The graph can thus be used to predict…
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Używane, gdy możemy przewidzieć z wykresu przyszły trend
One can interpret the graph in several ways. Firstly it shows…
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Używane, gdy możemy przedstawić dane z wykresu na kilka sposobów

Wykresy, Rysunki i Diagramy - Legenda

Figure…representing…
Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Używany jako tekst pod wykresem
Figure…showing…
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram…examining…
Diagram... zkoumá...
Używany jako tekst pod wykresem
Diagram…depicting…
Diagram... znázorňuje
Używany jako tekst pod wykresem