Zwroty | portugalski - Język akademicki | Wstęp

Wstęp - Rozpoczęcie

Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
Nesta redação/ tese/ dissertação será examinado(a)/ investigado(a)/ avaliado(a)...
Ogólny wstęp do wypracowania/pracy
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
Para responder esta questão deve-se observar...
Przybliżenie przedmiotu swoich badań
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
A questão, se..., tem preocupado os especialistas há algum tempo.
Ogólne wprowadzenie do tematu
Közismert tény, miszerint...
Sabe-se que.../ É de conhecimento geral que...
Ogólne wprowadzenie do tematu, który jest powszechnie znany
Rengeteg anyag szól arról...
Muito já foi escrito/ dito sobre...
Ogólne wprowadzenie do tematu
Általánosan elfogadott tény, hogy...
É consenso geral que...
Ogólne wprowadzenie do tematu, z zakwestionowaniem poszechnie przyjętej opinii
Utána áttekintjük a tényezőket...
Analisa-se agora os fatores...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Esta análise visa identificar...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
A...egy állandó téma a ...-ban.
Um tópico/ assunto frequente em...é...
Przedstawienie głównych tematów w pracy
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
...é observado(a) repetidamente como um fenômeno empírico.
Podkreślenie wartości swoich badań
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
De encontro à esta informação, a questão central que motiva este trabalho é...
Określone stanowisko precyzujące, o czym jest praca; po ogólnej informacji
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Esta pesquisa explora as causas de/do/da...
Określone stanowisko precyzujące cel powziętych badań
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Os autores dos mais recentes estudos propõem que...
Określenie obecnego stanowiska środowiska akademickiego wobec wybranego tematu
A célunk, hogy...
Nosso propósito é...(Importante: em Português não é recomendado redigir trabalhos acadêmicos utilizando a primeira pessoa do singular. A primeira pessoa do plural raramente é usada. Geralmente se escreve na terceira pessoa, do singular ou plural)
Używane do wskazania głównych celów badania
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Examinando de forma empírica..., espera-se chegar a um entendimento mais completo sobre...
Używane do opisu metody i wprowadzenia głównego aspektu badań

Wstęp - Definicje

Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Por definição, ... significa...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Neste trabalho a palavra...será considerada como...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
É importante deixar claro a definição de...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
A .... kifejezés arra utal, hogy...
O termo...refere-se à/ao...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
O modelo padrão sugere que...pode ser definido(a) como...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
.... szerint a .... jelentése, hogy....
De acordo com...,...é definido(a) como...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
...pode ser definido(a) de diversas formas. Algumas pessoas argumetam que o termo denota...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
...geralmente significa...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Frequentemente se pensa em... quando se fala de...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Dois exemplos podem esclarecer este conceito.
Stanowisko, po którym można użyć przykładów wyjasniających daną koncepcję.
Fontos hangsúlyozni, hogy...
É importante enfatizar que...
Używane, gdy chcemy zwrócić uwagę na przedstawioną definicję
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
O foco é em/no/na...
Prosty sposób dla wyjaśnienia danego słowa
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Por fim, deve-se esclarecer o sgnificado da palavra...
Używane na końcu akapitu, w celu określenia danego słowa
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
O que se quer dizer é...
Używane w celu dalszego wyjaśnienia definicji lub gdy podajemy przykład dla tej definicji
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Diversas explicações foram dadas.
Oświadczenie, po którym można dodatkowo wyjaśnić swoją definicję
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Estas explicações são fundadas em/na/no...
Używane przy wyjaśnianiu podstawowych punktów definicji
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Estas explicaçõoes complementam uma à outra e exclarecem o fenômeno de/do/da...
Używane po podaniu dwóch podobnych przykładów, które pomagają w określeniu danego słowa
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Seguindo..., estudiosos argumentam que...
Używane, gdy istnieje jeden wiodący ekspert w danej dziedzinie, ale inni przyczynili się do rozwoju jego definicji

Wstęp - Hipotezy

Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
A questão central torna-se a seguinte: como... pode afetar...?
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Dado tal evidência para..., a análise dos fatores que impactam...parece justificada.
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Há mais de uma década ...e... iniciaram um debate com base na seguinte questão: se...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Esta pesquisa dirige-se a..., desenvolvendo e testando uma série de hipóteses que indicam como...afeta...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Assim, seguindo o raciocínio estabelecido por ..., admite-se a hipótese que...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Alguns destes argumentos foram previamente formalizados por..., mas nenhum deles foi testado.
Używane do przedstawienia hipotezy i stanowiska stanowiącego o wyjątkowości pracy
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
As evidências destes estudos sugerem uma variedade de fatores relativos à/ao...
Używane do przedstawienia istotnych czynników dla twojej pracy i postawionej hipotezy
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
...encontrou significante correlação entre...e...
Używane w celu odniesienia się do czyjejś pracy, która ma znaczenie dla naszej