Zwroty | duński - Język akademicki | Wstęp

Wstęp - Rozpoczęcie

Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
Ogólny wstęp do wypracowania/pracy
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
Przybliżenie przedmiotu swoich badań
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
Ogólne wprowadzenie do tematu
Közismert tény, miszerint...
Det er et velkendt faktum at...
Ogólne wprowadzenie do tematu, który jest powszechnie znany
Rengeteg anyag szól arról...
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
Ogólne wprowadzenie do tematu
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Generelt set er det i dag aftalt at...
Ogólne wprowadzenie do tematu, z zakwestionowaniem poszechnie przyjętej opinii
Utána áttekintjük a tényezőket...
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
A...egy állandó téma a ...-ban.
Et vedvarende emne i...er...
Przedstawienie głównych tematów w pracy
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
Podkreślenie wartości swoich badań
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Określone stanowisko precyzujące, o czym jest praca; po ogólnej informacji
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Określone stanowisko precyzujące cel powziętych badań
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Określenie obecnego stanowiska środowiska akademickiego wobec wybranego tematu
A célunk, hogy...
Vores formål er at...
Używane do wskazania głównych celów badania
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Używane do opisu metody i wprowadzenia głównego aspektu badań

Wstęp - Definicje

Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Ved definition...betyder...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Termet... henviser til...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Ifølge..., defineres...som...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
...forståes sædvanligvis som...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
Stanowisko, po którym można użyć przykładów wyjasniających daną koncepcję.
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Det er vigtigt at understrege...
Używane, gdy chcemy zwrócić uwagę na przedstawioną definicję
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Vores fokus er på...
Prosty sposób dla wyjaśnienia danego słowa
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Używane na końcu akapitu, w celu określenia danego słowa
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Hvad vi mener er at...
Używane w celu dalszego wyjaśnienia definicji lub gdy podajemy przykład dla tej definicji
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Oświadczenie, po którym można dodatkowo wyjaśnić swoją definicję
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Używane przy wyjaśnianiu podstawowych punktów definicji
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Używane po podaniu dwóch podobnych przykładów, które pomagają w określeniu danego słowa
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Używane, gdy istnieje jeden wiodący ekspert w danej dziedzinie, ale inni przyczynili się do rozwoju jego definicji

Wstęp - Hipotezy

Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Używane do przedstawienia hipotezy i stanowiska stanowiącego o wyjątkowości pracy
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Używane do przedstawienia istotnych czynników dla twojej pracy i postawionej hipotezy
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
Używane w celu odniesienia się do czyjejś pracy, która ma znaczenie dla naszej