Zwroty | rumuński - Język akademicki | Wstęp

Wstęp - Rozpoczęcie

ในการเขียน เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉันจะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห์
În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
Ogólny wstęp do wypracowania/pracy
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
Przybliżenie przedmiotu swoich badań
ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูคำถามสักครู่....
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
Ogólne wprowadzenie do tematu
เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
Este cunoscut tuturor faptul că...
Ogólne wprowadzenie do tematu, który jest powszechnie znany
มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขียนเเละกล่าวถึง..
Multe s-au spus și s-au scris despre...
Ogólne wprowadzenie do tematu
เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Ogólne wprowadzenie do tematu, z zakwestionowaniem poszechnie przyjętej opinii
เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
Trecând din nou în revistă factorii...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
รูปแบบคงที่...คือ...
O temă recurentă in domeniul...este...
Przedstawienie głównych tematów w pracy
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูกสังเกตหลายๆครั้ง
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
Podkreślenie wartości swoich badań
คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คือ:...
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
Określone stanowisko precyzujące, o czym jest praca; po ogólnej informacji
การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ...
Această lucrare explorează cauzele...
Określone stanowisko precyzujące cel powziętych badań
ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เสนอว่า...
Autorii mai multor studii recente au propus...
Określenie obecnego stanowiska środowiska akademickiego wobec wybranego tematu
จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Używane do wskazania głównych celów badania
หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแท้
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Używane do opisu metody i wprowadzenia głównego aspektu badań

Wstęp - Definicje

ในความหมาย... หมายถึง...
Prin definiție, ... înseamnă...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้ คำศัพท์...นี้หมายถึง
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนกับความหมายของคำว่า...
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
คำนี้...หมายถึง...
Termenul...se referă la...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามารถนิยามได้ว่า...
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า...
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
...สามารถให้นิยามได้หลายทาง บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหมายถึง...
...este înțeles ca...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คือ...
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
Stanowisko, po którym można użyć przykładów wyjasniających daną koncepcję.
มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
Este important să accentuăm...
Używane, gdy chcemy zwrócić uwagę na przedstawioną definicję
เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
Atenţia noastră este acum asupra...
Prosty sposób dla wyjaśnienia danego słowa
ในท้ายที่สุด เราควรนิยามความหมายของ...
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Używane na końcu akapitu, w celu określenia danego słowa
เราหมายถึงว่า...
Ceea ce vrem să spunem este...
Używane w celu dalszego wyjaśnienia definicji lub gdy podajemy przykład dla tej definicji
คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้ามา
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Oświadczenie, po którym można dodatkowo wyjaśnić swoją definicję
เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็น...
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Używane przy wyjaśnianiu podstawowych punktów definicji
คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์ของ...
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Używane po podaniu dwóch podobnych przykładów, które pomagają w określeniu danego słowa
อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้แย้งไว้ว่า...
Urmând..., experții au demonstrat că...
Używane, gdy istnieje jeden wiodący ekspert w danej dziedzinie, ale inni przyczynili się do rozwoju jego definicji

Wstęp - Hipotezy

คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกระทบต่อ...อย่างไร?
Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดูเหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี้: ว่า...
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต่อ...
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
ดังนั้น เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย... เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย... แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Używane do przedstawienia hipotezy i stanowiska stanowiącego o wyjątkowości pracy
หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ...
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
Używane do przedstawienia istotnych czynników dla twojej pracy i postawionej hipotezy
...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...และ...
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
Używane w celu odniesienia się do czyjejś pracy, która ma znaczenie dla naszej