Zwroty | węgierski - Język akademicki | Wstęp

Wstęp - Rozpoczęcie

I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
Ogólny wstęp do wypracowania/pracy
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
Przybliżenie przedmiotu swoich badań
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
Ogólne wprowadzenie do tematu
Det är ett välkänt faktum att ...
Közismert tény, miszerint...
Ogólne wprowadzenie do tematu, który jest powszechnie znany
En hel del skrivs och sägs om...
Rengeteg anyag szól arról...
Ogólne wprowadzenie do tematu
Det är idag allmänt accepterat att...
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Ogólne wprowadzenie do tematu, z zakwestionowaniem poszechnie przyjętej opinii
Vi granskar därefter de faktorer...
Utána áttekintjük a tényezőket...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
Ett återkommande tema i. .. är ...
A...egy állandó téma a ...-ban.
Przedstawienie głównych tematów w pracy
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
Podkreślenie wartości swoich badań
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Określone stanowisko precyzujące, o czym jest praca; po ogólnej informacji
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Określone stanowisko precyzujące cel powziętych badań
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Określenie obecnego stanowiska środowiska akademickiego wobec wybranego tematu
Syftet är att ...
A célunk, hogy...
Używane do wskazania głównych celów badania
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Używane do opisu metody i wprowadzenia głównego aspektu badań

Wstęp - Definicje

… betyder per definition …
Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Używane do zdefiniowania określonego słowa
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Termen ... hänvisar till ...
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Enligt ... definieras ... som ...
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Stanowisko, po którym można użyć przykładów wyjasniających daną koncepcję.
Det är viktigt att understryka ...
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Używane, gdy chcemy zwrócić uwagę na przedstawioną definicję
Vårt fokus ligger på ...
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Prosty sposób dla wyjaśnienia danego słowa
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Używane na końcu akapitu, w celu określenia danego słowa
Vad vi menar med detta är att ...
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Używane w celu dalszego wyjaśnienia definicji lub gdy podajemy przykład dla tej definicji
Flera förklaringar har erbjudits.
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Oświadczenie, po którym można dodatkowo wyjaśnić swoją definicję
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Używane przy wyjaśnianiu podstawowych punktów definicji
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Używane po podaniu dwóch podobnych przykładów, które pomagają w określeniu danego słowa
Efter ... har forskare hävdat att ...
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Używane, gdy istnieje jeden wiodący ekspert w danej dziedzinie, ale inni przyczynili się do rozwoju jego definicji

Wstęp - Hipotezy

Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Używane do przedstawienia hipotezy i stanowiska stanowiącego o wyjątkowości pracy
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Używane do przedstawienia istotnych czynników dla twojej pracy i postawionej hipotezy
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
Używane w celu odniesienia się do czyjejś pracy, która ma znaczenie dla naszej