Zwroty | esperancki - Język akademicki | Wstęp

Wstęp - Rozpoczęcie

I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
En tiu eseo/papero tezo, mi ekzamenas/enketas/komputas/analizas...
Ogólny wstęp do wypracowania/pracy
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Por respondi tiun demandon, ni komencas per prenante pli proksiman rigardon ĉe...
Przybliżenie przedmiotu swoich badań
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
La demando, ĉu ... estis interesa la ekspertoj por iu tempo.
Ogólne wprowadzenie do tematu
Det är ett välkänt faktum att ...
Estas konata fakto, ke...
Ogólne wprowadzenie do tematu, który jest powszechnie znany
En hel del skrivs och sägs om...
Multa estas verkita kaj dirita pri...
Ogólne wprowadzenie do tematu
Det är idag allmänt accepterat att...
Ĝi ĝenerale akceptas hodiaŭ, ke...
Ogólne wprowadzenie do tematu, z zakwestionowaniem poszechnie przyjętej opinii
Vi granskar därefter de faktorer...
Ni tiam reekzamenos la faktoroj...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Ni dependas sur ĉi analizo por identigi...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
Ett återkommande tema i. .. är ...
Daura temo en... estas...
Przedstawienie głównych tematów w pracy
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Kiel empiria fenomeno, ... observis ree.
Podkreślenie wartości swoich badań
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Kontraŭ tiu fono, la centra demando, kiu motivas ĉi paperon estas: ...
Określone stanowisko precyzujące, o czym jest praca; po ogólnej informacji
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Tiu esplorado esploras la kaŭzojn de...
Określone stanowisko precyzujące cel powziętych badań
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
La aŭtoroj de pli lastatempaj studoj proponis, ke...
Określenie obecnego stanowiska środowiska akademickiego wobec wybranego tematu
Syftet är att ...
Nia celo estas...
Używane do wskazania głównych celów badania
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Per empirie ekzamenante..., ni esperas produkti pli kompletan komprenon de...
Używane do opisu metody i wprowadzenia głównego aspektu badań

Wstęp - Definicje

… betyder per definition …
Per difino... signifas...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Por la celoj de ĉi tiu eseo, la termino... estos prenita por signifi...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Estas grave, havi certe la difino de...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Termen ... hänvisar till ...
La termino... rilatas al...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
La norma modelo sugestas, ke... povas esti difinita kiel...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Enligt ... definieras ... som ...
Laŭ..., ...estas difinita kiel...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
...povas esti difinita laŭ multaj manieroj. Kelkaj personoj argumentas, ke la termino signifas...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
...estas kutime komprenita por signifi...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Kion ni kutime havas en menso, kiam ni parolas pri ... estas...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Du mallongaj ekzemploj povus klarigi tiun koncepton.
Stanowisko, po którym można użyć przykładów wyjasniających daną koncepcję.
Det är viktigt att understryka ...
Gravas emfazi...
Używane, gdy chcemy zwrócić uwagę na przedstawioną definicję
Vårt fokus ligger på ...
Nia fokuso estas sur...
Prosty sposób dla wyjaśnienia danego słowa
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Fine, ni devas klarigi nian difinon de...
Używane na końcu akapitu, w celu określenia danego słowa
Vad vi menar med detta är att ...
Kion ni volas diri, estas ke...
Używane w celu dalszego wyjaśnienia definicji lub gdy podajemy przykład dla tej definicji
Flera förklaringar har erbjudits.
Pluraj klarigoj estis proponitaj.
Oświadczenie, po którym można dodatkowo wyjaśnić swoją definicję
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Ni povas karakterizi tiujn klarigojn kiel esencaj en...
Używane przy wyjaśnianiu podstawowych punktów definicji
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Tiuj klarigoj kompletigas unu la alian kaj helpas lumigi la fenomeno de...
Używane po podaniu dwóch podobnych przykładów, które pomagają w określeniu danego słowa
Efter ... har forskare hävdat att ...
Sekvante..., akademiuloj argumentis, ke...
Używane, gdy istnieje jeden wiodący ekspert w danej dziedzinie, ale inni przyczynili się do rozwoju jego definicji

Wstęp - Hipotezy

Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
La centra demando tiam iĝas: Kiel eblas... influas...?
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Donita ĉi evidenteco por..., ekzameno de la faktoroj, kiuj trafas sur... ŝajnas garantiita.
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Super jardeko antaŭe, ... kaj ... komencis debaton centranta sur tiun demandon: ĉu ...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Tiu esplorado aldiras... de disvolvi kaj testi serion de hipotezoj indikante kiom... efikas...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Tiel, sekvante la rezonado difinita per..., ni hipotezas, ke...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Iuj de tiuj argumentoj estis determinita de..., sed neniu estis provitaj.
Używane do przedstawienia hipotezy i stanowiska stanowiącego o wyjątkowości pracy
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
La evidenteco de tiuj studoj sugestas vario de faktoroj rilatigitaj al...
Używane do przedstawienia istotnych czynników dla twojej pracy i postawionej hipotezy
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
...trovis signifan korelacion inter... kaj...
Używane w celu odniesienia się do czyjejś pracy, która ma znaczenie dla naszej