Zwroty | duński - Język akademicki | Wstęp

Wstęp - Rozpoczęcie

În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
Ogólny wstęp do wypracowania/pracy
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
Przybliżenie przedmiotu swoich badań
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
Ogólne wprowadzenie do tematu
Este cunoscut tuturor faptul că...
Det er et velkendt faktum at...
Ogólne wprowadzenie do tematu, który jest powszechnie znany
Multe s-au spus și s-au scris despre...
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
Ogólne wprowadzenie do tematu
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Generelt set er det i dag aftalt at...
Ogólne wprowadzenie do tematu, z zakwestionowaniem poszechnie przyjętej opinii
Trecând din nou în revistă factorii...
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
O temă recurentă in domeniul...este...
Et vedvarende emne i...er...
Przedstawienie głównych tematów w pracy
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
Podkreślenie wartości swoich badań
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Określone stanowisko precyzujące, o czym jest praca; po ogólnej informacji
Această lucrare explorează cauzele...
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Określone stanowisko precyzujące cel powziętych badań
Autorii mai multor studii recente au propus...
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Określenie obecnego stanowiska środowiska akademickiego wobec wybranego tematu
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Vores formål er at...
Używane do wskazania głównych celów badania
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Używane do opisu metody i wprowadzenia głównego aspektu badań

Wstęp - Definicje

Prin definiție, ... înseamnă...
Ved definition...betyder...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Termenul...se referă la...
Termet... henviser til...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Ifølge..., defineres...som...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
...este înțeles ca...
...forståes sædvanligvis som...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
Stanowisko, po którym można użyć przykładów wyjasniających daną koncepcję.
Este important să accentuăm...
Det er vigtigt at understrege...
Używane, gdy chcemy zwrócić uwagę na przedstawioną definicję
Atenţia noastră este acum asupra...
Vores fokus er på...
Prosty sposób dla wyjaśnienia danego słowa
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Używane na końcu akapitu, w celu określenia danego słowa
Ceea ce vrem să spunem este...
Hvad vi mener er at...
Używane w celu dalszego wyjaśnienia definicji lub gdy podajemy przykład dla tej definicji
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Oświadczenie, po którym można dodatkowo wyjaśnić swoją definicję
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Używane przy wyjaśnianiu podstawowych punktów definicji
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Używane po podaniu dwóch podobnych przykładów, które pomagają w określeniu danego słowa
Urmând..., experții au demonstrat că...
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Używane, gdy istnieje jeden wiodący ekspert w danej dziedzinie, ale inni przyczynili się do rozwoju jego definicji

Wstęp - Hipotezy

Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Używane do przedstawienia hipotezy i stanowiska stanowiącego o wyjątkowości pracy
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Używane do przedstawienia istotnych czynników dla twojej pracy i postawionej hipotezy
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
Używane w celu odniesienia się do czyjejś pracy, która ma znaczenie dla naszej