Zwroty | węgierski - Język akademicki | Wstęp

Wstęp - Rozpoczęcie

Nesta redação/ tese/ dissertação será examinado(a)/ investigado(a)/ avaliado(a)...
Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
Ogólny wstęp do wypracowania/pracy
Para responder esta questão deve-se observar...
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
Przybliżenie przedmiotu swoich badań
A questão, se..., tem preocupado os especialistas há algum tempo.
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
Ogólne wprowadzenie do tematu
Sabe-se que.../ É de conhecimento geral que...
Közismert tény, miszerint...
Ogólne wprowadzenie do tematu, który jest powszechnie znany
Muito já foi escrito/ dito sobre...
Rengeteg anyag szól arról...
Ogólne wprowadzenie do tematu
É consenso geral que...
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Ogólne wprowadzenie do tematu, z zakwestionowaniem poszechnie przyjętej opinii
Analisa-se agora os fatores...
Utána áttekintjük a tényezőket...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
Esta análise visa identificar...
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
Um tópico/ assunto frequente em...é...
A...egy állandó téma a ...-ban.
Przedstawienie głównych tematów w pracy
...é observado(a) repetidamente como um fenômeno empírico.
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
Podkreślenie wartości swoich badań
De encontro à esta informação, a questão central que motiva este trabalho é...
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Określone stanowisko precyzujące, o czym jest praca; po ogólnej informacji
Esta pesquisa explora as causas de/do/da...
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Określone stanowisko precyzujące cel powziętych badań
Os autores dos mais recentes estudos propõem que...
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Określenie obecnego stanowiska środowiska akademickiego wobec wybranego tematu
Nosso propósito é...(Importante: em Português não é recomendado redigir trabalhos acadêmicos utilizando a primeira pessoa do singular. A primeira pessoa do plural raramente é usada. Geralmente se escreve na terceira pessoa, do singular ou plural)
A célunk, hogy...
Używane do wskazania głównych celów badania
Examinando de forma empírica..., espera-se chegar a um entendimento mais completo sobre...
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Używane do opisu metody i wprowadzenia głównego aspektu badań

Wstęp - Definicje

Por definição, ... significa...
Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Neste trabalho a palavra...será considerada como...
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
É importante deixar claro a definição de...
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Używane do zdefiniowania określonego słowa
O termo...refere-se à/ao...
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
O modelo padrão sugere que...pode ser definido(a) como...
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
De acordo com...,...é definido(a) como...
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
...pode ser definido(a) de diversas formas. Algumas pessoas argumetam que o termo denota...
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
...geralmente significa...
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Frequentemente se pensa em... quando se fala de...
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Dois exemplos podem esclarecer este conceito.
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Stanowisko, po którym można użyć przykładów wyjasniających daną koncepcję.
É importante enfatizar que...
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Używane, gdy chcemy zwrócić uwagę na przedstawioną definicję
O foco é em/no/na...
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Prosty sposób dla wyjaśnienia danego słowa
Por fim, deve-se esclarecer o sgnificado da palavra...
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Używane na końcu akapitu, w celu określenia danego słowa
O que se quer dizer é...
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Używane w celu dalszego wyjaśnienia definicji lub gdy podajemy przykład dla tej definicji
Diversas explicações foram dadas.
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Oświadczenie, po którym można dodatkowo wyjaśnić swoją definicję
Estas explicações são fundadas em/na/no...
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Używane przy wyjaśnianiu podstawowych punktów definicji
Estas explicaçõoes complementam uma à outra e exclarecem o fenômeno de/do/da...
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Używane po podaniu dwóch podobnych przykładów, które pomagają w określeniu danego słowa
Seguindo..., estudiosos argumentam que...
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Używane, gdy istnieje jeden wiodący ekspert w danej dziedzinie, ale inni przyczynili się do rozwoju jego definicji

Wstęp - Hipotezy

A questão central torna-se a seguinte: como... pode afetar...?
Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Dado tal evidência para..., a análise dos fatores que impactam...parece justificada.
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Há mais de uma década ...e... iniciaram um debate com base na seguinte questão: se...
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Esta pesquisa dirige-se a..., desenvolvendo e testando uma série de hipóteses que indicam como...afeta...
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Assim, seguindo o raciocínio estabelecido por ..., admite-se a hipótese que...
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Alguns destes argumentos foram previamente formalizados por..., mas nenhum deles foi testado.
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Używane do przedstawienia hipotezy i stanowiska stanowiącego o wyjątkowości pracy
As evidências destes estudos sugerem uma variedade de fatores relativos à/ao...
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Używane do przedstawienia istotnych czynników dla twojej pracy i postawionej hipotezy
...encontrou significante correlação entre...e...
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
Używane w celu odniesienia się do czyjejś pracy, która ma znaczenie dla naszej