Zwroty | esperancki - Język akademicki | Wstęp

Wstęp - Rozpoczęcie

W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
En tiu eseo/papero tezo, mi ekzamenas/enketas/komputas/analizas...
Ogólny wstęp do wypracowania/pracy
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Por respondi tiun demandon, ni komencas per prenante pli proksiman rigardon ĉe...
Przybliżenie przedmiotu swoich badań
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
La demando, ĉu ... estis interesa la ekspertoj por iu tempo.
Ogólne wprowadzenie do tematu
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Estas konata fakto, ke...
Ogólne wprowadzenie do tematu, który jest powszechnie znany
Wiele się mówi i pisze o...
Multa estas verkita kaj dirita pri...
Ogólne wprowadzenie do tematu
Przyjęło się twierdzić, że...
Ĝi ĝenerale akceptas hodiaŭ, ke...
Ogólne wprowadzenie do tematu, z zakwestionowaniem poszechnie przyjętej opinii
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Ni tiam reekzamenos la faktoroj...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Ni dependas sur ĉi analizo por identigi...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
Stałym tematem w...jest...
Daura temo en... estas...
Przedstawienie głównych tematów w pracy
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
Kiel empiria fenomeno, ... observis ree.
Podkreślenie wartości swoich badań
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Kontraŭ tiu fono, la centra demando, kiu motivas ĉi paperon estas: ...
Określone stanowisko precyzujące, o czym jest praca; po ogólnej informacji
Praca ta bada przyczyny...
Tiu esplorado esploras la kaŭzojn de...
Określone stanowisko precyzujące cel powziętych badań
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
La aŭtoroj de pli lastatempaj studoj proponis, ke...
Określenie obecnego stanowiska środowiska akademickiego wobec wybranego tematu
Naszym celem jest...
Nia celo estas...
Używane do wskazania głównych celów badania
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Per empirie ekzamenante..., ni esperas produkti pli kompletan komprenon de...
Używane do opisu metody i wprowadzenia głównego aspektu badań

Wstęp - Definicje

Z definicji... wynika...
Per difino... signifas...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Por la celoj de ĉi tiu eseo, la termino... estos prenita por signifi...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Estas grave, havi certe la difino de...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Termin...odnosi się do...
La termino... rilatas al...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
La norma modelo sugestas, ke... povas esti difinita kiel...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Według... , jest zdefiniowany jako...
Laŭ..., ...estas difinita kiel...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
...povas esti difinita laŭ multaj manieroj. Kelkaj personoj argumentas, ke la termino signifas...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
...jest powszechnie rozumiany jako...
...estas kutime komprenita por signifi...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Kion ni kutime havas en menso, kiam ni parolas pri ... estas...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Du mallongaj ekzemploj povus klarigi tiun koncepton.
Stanowisko, po którym można użyć przykładów wyjasniających daną koncepcję.
Należy podkreślić,...
Gravas emfazi...
Używane, gdy chcemy zwrócić uwagę na przedstawioną definicję
Skupiając się na...
Nia fokuso estas sur...
Prosty sposób dla wyjaśnienia danego słowa
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Fine, ni devas klarigi nian difinon de...
Używane na końcu akapitu, w celu określenia danego słowa
Mam na myśli, że...
Kion ni volas diri, estas ke...
Używane w celu dalszego wyjaśnienia definicji lub gdy podajemy przykład dla tej definicji
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Pluraj klarigoj estis proponitaj.
Oświadczenie, po którym można dodatkowo wyjaśnić swoją definicję
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Ni povas karakterizi tiujn klarigojn kiel esencaj en...
Używane przy wyjaśnianiu podstawowych punktów definicji
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Tiuj klarigoj kompletigas unu la alian kaj helpas lumigi la fenomeno de...
Używane po podaniu dwóch podobnych przykładów, które pomagają w określeniu danego słowa
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Sekvante..., akademiuloj argumentis, ke...
Używane, gdy istnieje jeden wiodący ekspert w danej dziedzinie, ale inni przyczynili się do rozwoju jego definicji

Wstęp - Hipotezy

Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
La centra demando tiam iĝas: Kiel eblas... influas...?
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Donita ĉi evidenteco por..., ekzameno de la faktoroj, kiuj trafas sur... ŝajnas garantiita.
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Super jardeko antaŭe, ... kaj ... komencis debaton centranta sur tiun demandon: ĉu ...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Tiu esplorado aldiras... de disvolvi kaj testi serion de hipotezoj indikante kiom... efikas...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Tiel, sekvante la rezonado difinita per..., ni hipotezas, ke...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Iuj de tiuj argumentoj estis determinita de..., sed neniu estis provitaj.
Używane do przedstawienia hipotezy i stanowiska stanowiącego o wyjątkowości pracy
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
La evidenteco de tiuj studoj sugestas vario de faktoroj rilatigitaj al...
Używane do przedstawienia istotnych czynników dla twojej pracy i postawionej hipotezy
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
...trovis signifan korelacion inter... kaj...
Używane w celu odniesienia się do czyjejś pracy, która ma znaczenie dla naszej