Zwroty | hindi - Język akademicki | Wstęp

Wstęp - Rozpoczęcie

このエッセイ/論文では、・・・・を調べた/審査した/調査した。
इस निबंध मे मैं... के विषय मे विश्लेषण करना चाहता/चाहती हूँ.
Ogólny wstęp do wypracowania/pracy
この質問に答えるために、・・・・を詳しく見ていくことする。
इसका उत्तर हमे मिलेगा जब हम... पर एक गहरी नज़र दालें.
Przybliżenie przedmiotu swoich badań
問題は、・・・・が何回か専門家たちに取り上げられたかどうかだ。
... के बारे में विशेषज्ञों की चर्चा अभी भी जारी है.
Ogólne wprowadzenie do tematu
これは周知の事実だが、・・・
... यह बात जाना-माना है.
Ogólne wprowadzenie do tematu, który jest powszechnie znany
・・・・についてはこれまで何回も本に書かれてきた。
... इस विषय मे बहुत कुच लिखा पढ़ा जा रहा है.
Ogólne wprowadzenie do tematu
・・・・と言われているが、・・・
आज कल सभी सहमत है इस बात से कि...
Ogólne wprowadzenie do tematu, z zakwestionowaniem poszechnie przyjętej opinii
・・・・という事実について検討すると、・・・
अब हम कारकों की समीक्षा करेंगे...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
・・・・を確認するためにこの調査を行った。
इस विश्लेषण पर विस्तार करते हुए मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा/चाहूँगी कि...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
・・・・の永遠のテーマは・・・・・だ。
एक विषय जो... में बारबार दिखाई देता है, वह है...
Przedstawienie głównych tematów w pracy
・・・・はたびたび報告されている。これは経験に基づいた事実である。
प्रयोगसिद्ध रूप से यह बात अक्सर मानी जाती है कि...
Podkreślenie wartości swoich badań
これを背景にして、この論文を書いている最も大きな理由は・・・・
इस तवारीख को जानते हुए, इस निबंध में मैं मूल तौर पर... का प्रश्न प्रदर्शित करना चाहूँगा.
Określone stanowisko precyzujące, o czym jest praca; po ogólnej informacji
・・・・の理由でこれの調査を行った。
यह अनुसंधन... के कारक तलाशता है.
Określone stanowisko precyzujące cel powziętych badań
最近では・・・・と言われているが、
आधुनिक अध्ययनों के प्रणेताओं का मानना है कि...
Określenie obecnego stanowiska środowiska akademickiego wobec wybranego tematu
私たちの目的は・・・・
हमारा लक्ष्य है कि...
Używane do wskazania głównych celów badania
実験的に・・・・を研究することで、・・・・についてより深く理解したいと思っている。
... का प्रयोगाश्रित अध्ययन कर के हम ... का एक विशिष्ट विवरण दिखाना चाहेँगे.
Używane do opisu metody i wprowadzenia głównego aspektu badań

Wstęp - Definicje

定義により、・・・・は・・・・を表す。
... की परिभाषा है...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
この論文の中では、・・・・という語句は・・・・という意味で使われている。
इस निबंध के संदर्भ के लिए हम... का अर्थ... लेँगे.
Używane do zdefiniowania określonego słowa
・・・・の定義を明確にしておくことは重要である。
... इस शब्द के अर्थ को ठीक तरह समझना इस निबंध के लिए बहुत ज़रूरी है.
Używane do zdefiniowania określonego słowa
・・・・という語句は・・・・を参照していただきたい。
... का अर्थ है...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
・・・・というのが一般的な見解ですが、・・・・とも解釈できる。
सामान्य रूप से... का अर्थ... हो सकता है.
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
・・・・によると、・・・・は・・・・とも考えられる。
... के अनुसार, ... का अर्थ है...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
・・・・は多くの意味に取ることができる。・・・・を意味するとも言われている。
... के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं. कछ लोगों का मानना है कि इस शब्द का अर्थ है...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
・・・・は一般的に・・・・を意味する考えられている。
... का साधारणतः अर्थ होता है...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
・・・・について最初に思い浮かぶことは・・・・である。
जब हम... के बारे में बात करते है, तो बहुधा हमारे मन में... होता है.
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
2つの詳しい例がこの考えを明確なものにする。
इस विचार को मैं दो छोटे उदाहरणों की मदद से स्पष्ट करना चाहूँगा
Stanowisko, po którym można użyć przykładów wyjasniających daną koncepcję.
・・・・を強調することは重要である。
यह ध्यान मे रखना जरूरी है कि...
Używane, gdy chcemy zwrócić uwagę na przedstawioną definicję
私たちは・・・・に重点を置いている。
हमारा मूल विषय है...
Prosty sposób dla wyjaśnienia danego słowa
最後に、・・・・の定義を明確にしておかなければいけない。
अंत में... का अर्थ हमे स्पष्ट करना जरूरी है.
Używane na końcu akapitu, w celu określenia danego słowa
私たちが意味しているのは・・・・
हमारा मतलब है कि...
Używane w celu dalszego wyjaśnienia definicji lub gdy podajemy przykład dla tej definicji
複数の例が見受けられる。
... के लिए बहुत सारे स्पष्टीकरण का उपयोग किया जा सकता है.
Oświadczenie, po którym można dodatkowo wyjaśnić swoją definicję
・・・・に起源を持つものとしてこれらの例を明らかにすることができる。
हम इन स्पष्टीकरणों को... पर आधारित बता सकते हैं.
Używane przy wyjaśnianiu podstawowych punktów definicji
これらの例は互いに補足し合っていて、・・・・という現象を明らかにする手がかりになる。
इन दोनो उदाहरणों को मिलकर देखें तो यह स्पष्ट होता है कि...
Używane po podaniu dwóch podobnych przykładów, które pomagają w określeniu danego słowa
後に述べる・・・・について、専門家たちは・・・・と議論している。
... के बाद, विद्वानों ने तर्क किया है कि...
Używane, gdy istnieje jeden wiodący ekspert w danej dziedzinie, ale inni przyczynili się do rozwoju jego definicji

Wstęp - Hipotezy

質問はこうである:・・・・がどのように・・・・に影響しているのだろうか?
मुख्य प्रश्न यह बन जाता है कि..., ... को किस तरह प्रभावित करता है.
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
・・・・についての証拠を挙げると、・・・・に影響を及ぼしている要素の調査は保証されているように見える。
... को देखा जाए तो, ... को प्रभावित करनेवाली चीज़ों पर एक गहरी नज़र डालना उचित सिद्ध होता है.
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
10年以上前に、・・・・と・・・・が、・・・・かどうかということに関して議論を始めた。
कई वर्षों पहले, ... और ... ने इस विषय पर विवाद आरंभ किया था कि...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
この調査は、・・・・がどのように・・・・に影響しているかという仮説を発展させることで・・・・という問題に対処している。
... के प्रश्न पर अध्ययन करने के लिए, ... का प्रभाव ...पर किस तरह होता है, इसका अनुमान लगाएँगे, और इन अनुमानों का परीक्षण करेंगे.
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
・・・・によって説明される次の推論によって、私たちは・・・・と仮説を立てる。
इस तरह, ... की दी गई युक्तियों को ध्यान में रखकर, हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
・・・・によってこれらの中のいくつかの議論が形式化されてきましたが、まだ一つも調査されていない。
इनमें से कुछ शास्त्रार्थों का... के द्वारा निरूपण किया गया है, लेकिन इनका किसी ने परीक्षण नहीं किया है.
Używane do przedstawienia hipotezy i stanowiska stanowiącego o wyjątkowości pracy
この研究の結果は・・・・に関係した様々な事実を示している。
इन परीक्षणों के नतीजे दिखाते हैं कि कई सारी चीजें... संबंधी है.
Używane do przedstawienia istotnych czynników dla twojej pracy i postawionej hipotezy
・・・・は・・・・と・・・・の間の重要な相互関係を発見した。
... ने ... और ... के बीच में एक उल्लेखनीय सहसंबंध पाया.
Używane w celu odniesienia się do czyjejś pracy, która ma znaczenie dla naszej