Zwroty | fiński - Język akademicki | Wstęp

Wstęp - Rozpoczęcie

En tiu eseo/papero tezo, mi ekzamenas/enketas/komputas/analizas...
Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
Ogólny wstęp do wypracowania/pracy
Por respondi tiun demandon, ni komencas per prenante pli proksiman rigardon ĉe...
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
Przybliżenie przedmiotu swoich badań
La demando, ĉu ... estis interesa la ekspertoj por iu tempo.
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
Ogólne wprowadzenie do tematu
Estas konata fakto, ke...
On tunnettu tosiasia, että...
Ogólne wprowadzenie do tematu, który jest powszechnie znany
Multa estas verkita kaj dirita pri...
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
Ogólne wprowadzenie do tematu
Ĝi ĝenerale akceptas hodiaŭ, ke...
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
Ogólne wprowadzenie do tematu, z zakwestionowaniem poszechnie przyjętej opinii
Ni tiam reekzamenos la faktoroj...
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
Ni dependas sur ĉi analizo por identigi...
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
Daura temo en... estas...
Itsepintainen perusajatus... on...
Przedstawienie głównych tematów w pracy
Kiel empiria fenomeno, ... observis ree.
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
Podkreślenie wartości swoich badań
Kontraŭ tiu fono, la centra demando, kiu motivas ĉi paperon estas: ...
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
Określone stanowisko precyzujące, o czym jest praca; po ogólnej informacji
Tiu esplorado esploras la kaŭzojn de...
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Określone stanowisko precyzujące cel powziętych badań
La aŭtoroj de pli lastatempaj studoj proponis, ke...
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Określenie obecnego stanowiska środowiska akademickiego wobec wybranego tematu
Nia celo estas...
Tarkoituksemme on...
Używane do wskazania głównych celów badania
Per empirie ekzamenante..., ni esperas produkti pli kompletan komprenon de...
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Używane do opisu metody i wprowadzenia głównego aspektu badań

Wstęp - Definicje

Per difino... signifas...
Määritelmältään...tarkoittaa...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Por la celoj de ĉi tiu eseo, la termino... estos prenita por signifi...
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Estas grave, havi certe la difino de...
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Używane do zdefiniowania określonego słowa
La termino... rilatas al...
Termi... viittaa...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
La norma modelo sugestas, ke... povas esti difinita kiel...
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Laŭ..., ...estas difinita kiel...
...mukaan ... määritellään...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
...povas esti difinita laŭ multaj manieroj. Kelkaj personoj argumentas, ke la termino signifas...
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
...estas kutime komprenita por signifi...
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Kion ni kutime havas en menso, kiam ni parolas pri ... estas...
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Du mallongaj ekzemploj povus klarigi tiun koncepton.
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
Stanowisko, po którym można użyć przykładów wyjasniających daną koncepcję.
Gravas emfazi...
On tärkeää painottaa...
Używane, gdy chcemy zwrócić uwagę na przedstawioną definicję
Nia fokuso estas sur...
Keskitymme...
Prosty sposób dla wyjaśnienia danego słowa
Fine, ni devas klarigi nian difinon de...
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Używane na końcu akapitu, w celu określenia danego słowa
Kion ni volas diri, estas ke...
Tarkoitamme tällä, että...
Używane w celu dalszego wyjaśnienia definicji lub gdy podajemy przykład dla tej definicji
Pluraj klarigoj estis proponitaj.
Useita selityksiä on tarjottu.
Oświadczenie, po którym można dodatkowo wyjaśnić swoją definicję
Ni povas karakterizi tiujn klarigojn kiel esencaj en...
Nämä selitykset kumpuavat...
Używane przy wyjaśnianiu podstawowych punktów definicji
Tiuj klarigoj kompletigas unu la alian kaj helpas lumigi la fenomeno de...
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Używane po podaniu dwóch podobnych przykładów, które pomagają w określeniu danego słowa
Sekvante..., akademiuloj argumentis, ke...
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Używane, gdy istnieje jeden wiodący ekspert w danej dziedzinie, ale inni przyczynili się do rozwoju jego definicji

Wstęp - Hipotezy

La centra demando tiam iĝas: Kiel eblas... influas...?
Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Donita ĉi evidenteco por..., ekzameno de la faktoroj, kiuj trafas sur... ŝajnas garantiita.
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Super jardeko antaŭe, ... kaj ... komencis debaton centranta sur tiun demandon: ĉu ...
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Tiu esplorado aldiras... de disvolvi kaj testi serion de hipotezoj indikante kiom... efikas...
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Tiel, sekvante la rezonado difinita per..., ni hipotezas, ke...
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Iuj de tiuj argumentoj estis determinita de..., sed neniu estis provitaj.
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Używane do przedstawienia hipotezy i stanowiska stanowiącego o wyjątkowości pracy
La evidenteco de tiuj studoj sugestas vario de faktoroj rilatigitaj al...
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
Używane do przedstawienia istotnych czynników dla twojej pracy i postawionej hipotezy
...trovis signifan korelacion inter... kaj...
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
Używane w celu odniesienia się do czyjejś pracy, która ma znaczenie dla naszej