Zwroty | węgierski - Język akademicki | Wstęp

Wstęp - Rozpoczęcie

I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
Ogólny wstęp do wypracowania/pracy
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
Przybliżenie przedmiotu swoich badań
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
Ogólne wprowadzenie do tematu
Det er et velkendt faktum at...
Közismert tény, miszerint...
Ogólne wprowadzenie do tematu, który jest powszechnie znany
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
Rengeteg anyag szól arról...
Ogólne wprowadzenie do tematu
Generelt set er det i dag aftalt at...
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Ogólne wprowadzenie do tematu, z zakwestionowaniem poszechnie przyjętej opinii
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Utána áttekintjük a tényezőket...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
Et vedvarende emne i...er...
A...egy állandó téma a ...-ban.
Przedstawienie głównych tematów w pracy
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
Podkreślenie wartości swoich badań
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Określone stanowisko precyzujące, o czym jest praca; po ogólnej informacji
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Określone stanowisko precyzujące cel powziętych badań
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Określenie obecnego stanowiska środowiska akademickiego wobec wybranego tematu
Vores formål er at...
A célunk, hogy...
Używane do wskazania głównych celów badania
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Używane do opisu metody i wprowadzenia głównego aspektu badań

Wstęp - Definicje

Ved definition...betyder...
Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Termet... henviser til...
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Ifølge..., defineres...som...
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
...forståes sædvanligvis som...
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Stanowisko, po którym można użyć przykładów wyjasniających daną koncepcję.
Det er vigtigt at understrege...
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Używane, gdy chcemy zwrócić uwagę na przedstawioną definicję
Vores fokus er på...
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Prosty sposób dla wyjaśnienia danego słowa
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Używane na końcu akapitu, w celu określenia danego słowa
Hvad vi mener er at...
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Używane w celu dalszego wyjaśnienia definicji lub gdy podajemy przykład dla tej definicji
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Oświadczenie, po którym można dodatkowo wyjaśnić swoją definicję
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Używane przy wyjaśnianiu podstawowych punktów definicji
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Używane po podaniu dwóch podobnych przykładów, które pomagają w określeniu danego słowa
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Używane, gdy istnieje jeden wiodący ekspert w danej dziedzinie, ale inni przyczynili się do rozwoju jego definicji

Wstęp - Hipotezy

Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Używane do przedstawienia hipotezy i stanowiska stanowiącego o wyjątkowości pracy
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Używane do przedstawienia istotnych czynników dla twojej pracy i postawionej hipotezy
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
Używane w celu odniesienia się do czyjejś pracy, która ma znaczenie dla naszej