Zwroty | niderlandzki - Język akademicki | Wstęp

Wstęp - Rozpoczęcie

I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
Ogólny wstęp do wypracowania/pracy
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
Przybliżenie przedmiotu swoich badań
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
Ogólne wprowadzenie do tematu
Det er et velkendt faktum at...
Het is een welbekend feit dat ...
Ogólne wprowadzenie do tematu, który jest powszechnie znany
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Ogólne wprowadzenie do tematu
Generelt set er det i dag aftalt at...
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Ogólne wprowadzenie do tematu, z zakwestionowaniem poszechnie przyjętej opinii
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
Et vedvarende emne i...er...
Een vast onderwerp in ... is ...
Przedstawienie głównych tematów w pracy
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
Podkreślenie wartości swoich badań
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Określone stanowisko precyzujące, o czym jest praca; po ogólnej informacji
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Określone stanowisko precyzujące cel powziętych badań
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Określenie obecnego stanowiska środowiska akademickiego wobec wybranego tematu
Vores formål er at...
Ons doel is, ...
Używane do wskazania głównych celów badania
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Używane do opisu metody i wprowadzenia głównego aspektu badań

Wstęp - Definicje

Ved definition...betyder...
Volgens de definitie betekent ... ...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Termet... henviser til...
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Ifølge..., defineres...som...
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
...forståes sædvanligvis som...
... wordt in het algemeen opgevat als ...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Stanowisko, po którym można użyć przykładów wyjasniających daną koncepcję.
Det er vigtigt at understrege...
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Używane, gdy chcemy zwrócić uwagę na przedstawioną definicję
Vores fokus er på...
Onze aandacht is gevestigd op ...
Prosty sposób dla wyjaśnienia danego słowa
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Używane na końcu akapitu, w celu określenia danego słowa
Hvad vi mener er at...
Daarmee bedoelen we ...
Używane w celu dalszego wyjaśnienia definicji lub gdy podajemy przykład dla tej definicji
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Oświadczenie, po którym można dodatkowo wyjaśnić swoją definicję
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Używane przy wyjaśnianiu podstawowych punktów definicji
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Używane po podaniu dwóch podobnych przykładów, które pomagają w określeniu danego słowa
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Używane, gdy istnieje jeden wiodący ekspert w danej dziedzinie, ale inni przyczynili się do rozwoju jego definicji

Wstęp - Hipotezy

Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Używane do przedstawienia hipotezy i stanowiska stanowiącego o wyjątkowości pracy
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Używane do przedstawienia istotnych czynników dla twojej pracy i postawionej hipotezy
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
Używane w celu odniesienia się do czyjejś pracy, która ma znaczenie dla naszej