Zwroty | hiszpański - Język akademicki | Wstęp

Wstęp - Rozpoczęcie

I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré...
Ogólny wstęp do wypracowania/pracy
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
Para responder esta pregunta, nos enfocaremos en...
Przybliżenie przedmiotu swoich badań
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
La idea de... ha preocupado a los expertos desde hace algún tiempo.
Ogólne wprowadzenie do tematu
Det er et velkendt faktum at...
Ya es bien sabido que...
Ogólne wprowadzenie do tematu, który jest powszechnie znany
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
Mucho se ha escrito sobre...
Ogólne wprowadzenie do tematu
Generelt set er det i dag aftalt at...
Actualmente se concuerda en términos generales con...
Ogólne wprowadzenie do tematu, z zakwestionowaniem poszechnie przyjętej opinii
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Examinaremos los factores...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Nos basaremos en este análisis para identificar...
Rozwinięcie wprowadzenia do tematu w celu dokładnego określenia, co jest zawarte w pracy
Et vedvarende emne i...er...
Un tema persistente en... es...
Przedstawienie głównych tematów w pracy
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
Como fenómeno empírico,... ha sido observado repetidamente.
Podkreślenie wartości swoich badań
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
En este contexto, la interrogante central que da pie a este trabajo es...
Określone stanowisko precyzujące, o czym jest praca; po ogólnej informacji
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Esta investigación explora las causas de...
Określone stanowisko precyzujące cel powziętych badań
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Los autores de los más recientes estudios han propuesto que...
Określenie obecnego stanowiska środowiska akademickiego wobec wybranego tematu
Vores formål er at...
Tenemos como propósito...
Używane do wskazania głównych celów badania
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Al analizar empíricamente..., esperamos generar un mejor entendimiento de...
Używane do opisu metody i wprowadzenia głównego aspektu badań

Wstęp - Definicje

Ved definition...betyder...
...es por definición...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
Para efectos de este ensayo, el término... se definirá como...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Es importante entender correctamente la definición de...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Termet... henviser til...
El término... se refiere a...
Używane do zdefiniowania określonego słowa
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
El modelo estándar sugiere que... podría ser definido(a) como...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Ifølge..., defineres...som...
De acuerdo con..., ... se define como...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
... puede ser definido(a) de muchas formas. Algunos sostienen que el término denota...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
...forståes sædvanligvis som...
... se entiende como...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Cuando hablamos de... generalmente pensamos en...
Używane do opisu słowa, dla którego definicja została określona, ale pozostawia możliwość osobistej interpretacji
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
Dos cortos ejemplos podrían aclarar este concepto.
Stanowisko, po którym można użyć przykładów wyjasniających daną koncepcję.
Det er vigtigt at understrege...
Es importante enfatizar...
Używane, gdy chcemy zwrócić uwagę na przedstawioną definicję
Vores fokus er på...
Nuestro punto de enfoque será...
Prosty sposób dla wyjaśnienia danego słowa
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Finalmente, quisiéramos aclarar la definición de...
Używane na końcu akapitu, w celu określenia danego słowa
Hvad vi mener er at...
Queremos decir...
Używane w celu dalszego wyjaśnienia definicji lub gdy podajemy przykład dla tej definicji
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Se han ofrecido varias explicaciones...
Oświadczenie, po którym można dodatkowo wyjaśnić swoją definicję
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Podemos decir que estas explicaciones tienen su base en...
Używane przy wyjaśnianiu podstawowych punktów definicji
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Estas explicaciones se complementan y ayudan a aclarar el fenómeno de...
Używane po podaniu dwóch podobnych przykładów, które pomagają w określeniu danego słowa
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Basados en las afirmaciones de X, los expertos han alegado que...
Używane, gdy istnieje jeden wiodący ekspert w danej dziedzinie, ale inni przyczynili się do rozwoju jego definicji

Wstęp - Hipotezy

Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
La principal interrogante sería: ¿Cómo podría afectar...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Dada la evidencia en el caso de..., parece dar lugar a un análisis de los factores que tienen efecto en...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Hace más de una década, ... y... comenzaron un debate centrándose en la interrogante de si...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Esta investigación se ocupa de... por medio del desarrollo y la experimentación con una serie de hipótesis que indican cómo... afecta...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Siguiendo los argumentos establecidos por X, podemos suponer que...
Używane do przedstawienia głównej hipotezy
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Algunos de estos argumentos han sido formalizados por X, pero ninguno ha sido aún puesto a prueba.
Używane do przedstawienia hipotezy i stanowiska stanowiącego o wyjątkowości pracy
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
La evidencia arrojada por estos estudios sugiere una variedad de factores relacionados con...
Używane do przedstawienia istotnych czynników dla twojej pracy i postawionej hipotezy
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
X encontró una relación significativa entre... y ...
Używane w celu odniesienia się do czyjejś pracy, która ma znaczenie dla naszej