Zwroty | szwedzki - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Det framgår av ... att ...
Używane do opisu danych
Amint látható ....
Enligt vad som framgår av ..., ...
Używane do opisu danych
Az adatok alapján ...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Używane do opisu danych
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Siffrorna avslöjar att ...
Używane do opisu danych
Az ábrákon látható, hogy ...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Używane do opisu danych
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Używane do opisu istotnych danych
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
... var positivt korrelerade med ....
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
Ahogy várható volt ....
Som förutspått, ...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Statistiken visar att ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
A statisztikák szerint ...
Enligt statistiken ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Statisztikai szempontból ...
Rent statistiskt sett ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski