Zwroty | rosyjski - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Это можно предположить, исходя из того, что...
Używane do opisu danych
Amint látható ....
Как можно заметить, исходя из..., ...
Używane do opisu danych
Az adatok alapján ...
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Używane do opisu danych
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Цифровые данные обнаруживают, что...
Używane do opisu danych
Az ábrákon látható, hogy ...
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Używane do opisu danych
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Używane do opisu istotnych danych
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
... хорошо сочеталось с ...
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
Ahogy várható volt ....
Как мы и предполагали...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Статистика показывает, что...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
A statisztikák szerint ...
Согласно статистике...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Statisztikai szempontból ...
Статистиически...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski