Zwroty | niderlandzki - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Uit ... blijkt dat ...
Używane do opisu danych
Amint látható ....
Zoals ... aantoont, ...
Używane do opisu danych
Az adatok alapján ...
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Używane do opisu danych
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
De cijfers onthullen dat ...
Używane do opisu danych
Az ábrákon látható, hogy ...
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Używane do opisu danych
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Używane do opisu istotnych danych
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
... verhoudt zich positief tot ...
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
Ahogy várható volt ....
Zoals voorspeld, ...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

A statisztikák azt mutatják, hogy ...
De statistieken tonen aan dat ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
A statisztikák szerint ...
Volgens de statistieken ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Statisztikai szempontból ...
Statistisch gezien ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski