Zwroty | chiński - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

Látható a ...-ből/ból, hogy ...
从...可以看出...
Używane do opisu danych
Amint látható ....
从...可以看出...
Używane do opisu danych
Az adatok alapján ...
这些数据可以表明...
Używane do opisu danych
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
数据表明...
Używane do opisu danych
Az ábrákon látható, hogy ...
从这些数据可以看出...
Używane do opisu danych
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
几个值得注意的结果是...
Używane do opisu istotnych danych
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
目前研究结果表明...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
...的数字上升/下降/保持不变。
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
与...有关的数据...上升/下降了
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
...和...呈正相关
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
Ahogy várható volt ....
正如所预测的,...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
这一发现和X的论点是一致的,即...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
此发现进一步确认X的主张,即...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
与X的发现一致,...和...呈正相关
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

A statisztikák azt mutatják, hogy ...
统计数据显示...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
A statisztikák szerint ...
根据数据统计,...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
通过数据统计,可以看出...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Statisztikai szempontból ...
据数据统计,...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
据统计数据,我们可以推测...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski