Zwroty | angielski - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

Látható a ...-ből/ból, hogy ...
It can be seen from… that…
Używane do opisu danych
Amint látható ....
As can be seen from…, …
Używane do opisu danych
Az adatok alapján ...
The data would seem to suggest that…
Używane do opisu danych
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
The figures reveal that…
Używane do opisu danych
Az ábrákon látható, hogy ...
From the figures it is apparent that…
Używane do opisu danych
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Several noteworthy results were…
Używane do opisu istotnych danych
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
The results of the present study demonstrate that…
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
...was positively correlated with…
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
Ahogy várható volt ....
As predicted, …
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
This finding is consistent with X's contention that…
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
This finding reinforces X's assertion that…
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

A statisztikák azt mutatják, hogy ...
The statistics show that…
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
A statisztikák szerint ...
According to the statistics…
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
When one looks at the statistics, one can see that…
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Statisztikai szempontból ...
Statistically speaking…
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski