Zwroty | portugalski - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

...'den görülebileceği üzere ...
Pode ser visto de/do/da...que...
Używane do opisu danych
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Como pode ser observado em/no/na...
Używane do opisu danych
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Os dados sugerem que...
Używane do opisu danych
Sayılar gösteriyor ki ...
A figura revela que...
Używane do opisu danych
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
De acordo com as figuras, é evidente que...
Używane do opisu danych
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Alguns números significativos foram...
Używane do opisu istotnych danych
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Os resultados do presente estudo demostram que...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
As estatísticas mostram que o número de... entre ... e ... duplicou/ caiu pela metade.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Os números mostram um aumento/ uma diminuição estável de...para...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
O número de...aumentou/ decresceu em comparação à/ao...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Entre...e..., pode-se perceber claramente que o número de...aumentou/ diminuiu/ manteve-se o mesmo.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
...foi positivamente correlacionado com...
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
Tahmin edildiği üzere ...
Como previsto,...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Este resultado é consistente com a alegação de X que...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Este resultado reinforça a afirmação de X que...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

İstatistikler gösteriyor ki ...
As estatísticas mostram que...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
İstatistiklere göre ...
De acordo com as estatísticas...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Quando se observa as estatísticas, pode-se ver que...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Estatisticamente falando...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Levando-se em consideração os dados estatísticos, pode-se deduzir que...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
As implicações desta pesquisa são múltiplas. Primeiro,...é decisivo porque...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
O presente estudo também traz implicações práticas. Primeiro,...é intuitivamente atraente e facilmente entendido por estrategistas.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski