Zwroty | niemiecki - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

...'den görülebileceği üzere ...
Aus ... wird ersichtlich, dass...
Używane do opisu danych
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Wie ... zeigt, ...
Używane do opisu danych
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Auf Basis der Daten scheint es naheliegend, dass...
Używane do opisu danych
Sayılar gösteriyor ki ...
Die Zahlen legen offen, dass...
Używane do opisu danych
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Auf Basis der Zahlen ist es offensichtlich, dass...
Używane do opisu danych
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Zu den verschiedenen beachtenswerten Ergebnissen zählen...
Używane do opisu istotnych danych
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Die Ergebnisse der aktuellen Studie zeigen, dass...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Die Anzahl von ... ist angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass sich die Anzahl von ... zwischen ... und ... verdoppelt/halbiert hat.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Die Zahlen zeigen einen beständigen Anstieg/Rückgang von ... nach...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Die Anzahl von ... ist in Übereinstimmung mit ... angestiegen/gefallen...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Es ist deutlich erkennbar, dass die Anzahl von ... zwischen ... und ... angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben ist.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
... korreliert positiv mit... .
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
Tahmin edildiği üzere ...
Wie prognostiziert, ...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Dieses Ergebnis stimmt mit X's Behauptung überein, dass...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Dieses Ergebnis bestärkt die Annahme von X, dass...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
In Übereinstimmung mit den Resultaten von X, steht ... in positivem Zusammenhang mit...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

İstatistikler gösteriyor ki ...
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
İstatistiklere göre ...
Gemäß der statistischen Ergebnisse...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Ein Blick auf die statistischen Ergebnisse zeigt, dass...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Rein statistisch gesehen,...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Unter Berücksichtigung der statistischen Ergebnisse können wir annehmen, dass...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Die Implikationen dieser Forschung sind vielfältig. Erstens ist ... entscheidend, weil...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Die vorliegende Studie hat auch Implikationen für die Praxis. Erstens ist ... intuitiv einleuchtend und kann darüber hinaus aus strategischer Sicht leicht nachvollzogen werden.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski