Zwroty | japoński - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

...'den görülebileceği üzere ...
・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Używane do opisu danych
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
・・・・に見られるように、・・・・
Używane do opisu danych
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
このデータはおそらく・・・・を示している。
Używane do opisu danych
Sayılar gösteriyor ki ...
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Używane do opisu danych
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Używane do opisu danych
... kayda değer birkaç sonuçtu.
・・・・という注目すべき結果になった。
Używane do opisu istotnych danych
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
・・・・は確かに・・・・と関係している。
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
Tahmin edildiği üzere ...
予想通り、・・・・
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

İstatistikler gösteriyor ki ...
・・・・ということをこの統計は示している。
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
İstatistiklere göre ...
統計によると、・・・・
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
İstatistiksel olarak konuşursak ...
統計的に見て、・・・・
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski