Zwroty | francuski - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

...'den görülebileceği üzere ...
On peut voir avec... que...
Używane do opisu danych
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Comme il peut être vu avec..., ...
Używane do opisu danych
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Les informations semblent suggérer que...
Używane do opisu danych
Sayılar gösteriyor ki ...
Les chiffres révèlent que...
Używane do opisu danych
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Au regard des chiffres, il est clair que...
Używane do opisu danych
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Plusieurs résultats notables furent...
Używane do opisu istotnych danych
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Les résultats de la présente étude démontrent que...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Le nombre de... a augmenté/diminué/est resté stable.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Les statistiques montrent que le nombre de... entre... et...ont doublé/diminué de moitié.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Les chiffres montrent une augmentation/diminution constante de... à...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Le nombre de... est en hausse/baisse en corrélation avec...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Entre... et..., on peut voir que le nombre de... a augmenté/diminué/ est resté le même.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
Une corrélation fut établie entre...et...
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
Tahmin edildiği üzere ...
Comme prévu, ...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Cette découverte est en accord avec celle de X qui dit que...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Cette découverte renforce l'affirmation de X sur...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
En cohérence avec les conclusions de X, ...est en lien direct avec...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

İstatistikler gösteriyor ki ...
Les statistiques montrent que...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
İstatistiklere göre ...
Selon les statistiques...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Au regard des statistiques, on peut observer que...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Statistiquement parlant...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
En prenant en considération les données statistiques, on peut prévoir que...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Les implications de ce travail de recherche sont multiples. Premièrement, ...est crucial parce que...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
L'étude actuelle montre également des implications stratégiques. Premièrement, ...est très intéressant et facile à comprendre par les stratèges.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski