Zwroty | czeski - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

มันสามารถเห็นได้จาก...ว่า...
To může být vidět z..., že...
Używane do opisu danych
จากที่เคยเห็นจาก...
Jak je možno vidět z..., ...
Używane do opisu danych
ข้อมูลนั้นสามารถแนะนำได้ว่า...
Zdá se, že údaje naznačují...
Używane do opisu danych
ตัวเลขนั้นเปิดเผยว่า
Čísla ukazují, že...
Używane do opisu danych
จากตัวเลข มันชัดเจนมากว่า...
Z údajů je zřejmé, že...
Używane do opisu danych
ผลลัพธ์ที่น่าสังเกตคือ...
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Używane do opisu istotnych danych
ผลลัพธ์ของการศึกษาได้สาธิตไว้ว่า...
Výsledky této studie ukazují, že...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/น้อยลง/คงที่
Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
สถิติได้แสดงตัวเลขของ...ระหว่าง...และ...ได้เพิ่มขึ้น/ได้ลดลง
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
ตัวเลขได้บ่งบอกการเพิ่มขึ้น/น้อยลงอย่างคงที่จาก...ถึง...
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลงที่เกี่ยวดองกัน...
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
ระหว่าง...และ...สามารถเห็นได้ว่าตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลง/คงที่
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
...นั้นเชื่อมโยงทางบวกกับ...
...pozitivně koreloval(a) s...
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
อย่างที่ทำนายไว้...
Jak se dalo předpokládat,...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
การค้นหานั้นไม่สอดคล้องกับการแข่งขันของ X ที่ว่า...
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
การค้นหานั้นได้เพิ่มกำลังการยืนยันของ X ว่า...
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ X ...นั้นเกี่ยวข้องกับ...
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

สถิติได้แสดงให้เห็นว่า
Dané statistiky ukazují, že...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
ตามสถิติ...
Podle daných statistických údajů...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
เมื่อดูสถิติแล้ว คุณสามารถเห็นว่า...
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
พูดอย่างสถิติ
Statisticky řečeno...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
ใช้ข้อมูลทางสถิติ เราสามารถสันนิษฐานได้ว่า...
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
การอ้างอิงของงานวิจัยนี้นั้นหลากหลาย โดยเริ่มเเรก....นั้นจำเป็นเพราะ...
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
การเรียนในนั้นสามารถแปลความหมายได้หลายอย่าง อย่างแรก....คือมันน่าสนใจและง่ายที่จะเข้าใจต่อผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski