Zwroty | arabski - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

มันสามารถเห็นได้จาก...ว่า...
يبدو جليًّا من.... أنّ...
Używane do opisu danych
จากที่เคยเห็นจาก...
كما يبدو جليًّا من...، ...
Używane do opisu danych
ข้อมูลนั้นสามารถแนะนำได้ว่า...
تُشير البياناتُ فيما يبدو إلى...
Używane do opisu danych
ตัวเลขนั้นเปิดเผยว่า
تكشف الأرقامُ أنّ...
Używane do opisu danych
จากตัวเลข มันชัดเจนมากว่า...
يَبْدو واضحاً من خلال الأرقامِ أنّ...
Używane do opisu danych
ผลลัพธ์ที่น่าสังเกตคือ...
كانت عِدّةُ نتائجَ جديرة بالملاحظة...
Używane do opisu istotnych danych
ผลลัพธ์ของการศึกษาได้สาธิตไว้ว่า...
تظْهِرُ نتائج هذه الدراسة أنّ...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/น้อยลง/คงที่
العدد... اِزدادَ \ تراجعَ \ بقيَ على حالهِ
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
สถิติได้แสดงตัวเลขของ...ระหว่าง...และ...ได้เพิ่มขึ้น/ได้ลดลง
تبيّنُ الإحصائيّاتُ أنّ رقم... بينَ... و...قد تضاعفَ \ تقلّصَ إلى النِصْفِ
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
ตัวเลขได้บ่งบอกการเพิ่มขึ้น/น้อยลงอย่างคงที่จาก...ถึง...
تُظهِر الأرقامُ ارتفاعاً \ انخفاضاً مُنتظِماً من... إلى...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลงที่เกี่ยวดองกัน...
قد ارتفع \ تراجع رقم... في علاقته بـ...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
ระหว่าง...และ...สามารถเห็นได้ว่าตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลง/คงที่
بين...و...نستطيعُ أنْ نرى أنّ رقم... قد اِرتفع \ تراجع \ بقيَ كما هو.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
...นั้นเชื่อมโยงทางบวกกับ...
...كان مرتبطا ارتباطا إيجابيّا بـ...
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
อย่างที่ทำนายไว้...
كما هو متقّع، ...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
การค้นหานั้นไม่สอดคล้องกับการแข่งขันของ X ที่ว่า...
هذه الاستنتاجات متوافقة مع ما يذهب إليه أحدهم وهو أنّ...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
การค้นหานั้นได้เพิ่มกำลังการยืนยันของ X ว่า...
هذه الاستنتاجات تعزّز تأكيد أحدهم أنّ...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ X ...นั้นเกี่ยวข้องกับ...
متوافقة مع استنتاجات أحدهم،... مرتبطة ارتباطا إيجابيّا مع...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

สถิติได้แสดงให้เห็นว่า
تبيّن الإحصائيات أنّ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
ตามสถิติ...
وفقاً للإحصائيّات...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
เมื่อดูสถิติแล้ว คุณสามารถเห็นว่า...
عندما ننظر إلى الإحصائيّات، فإننا نستطيع أنْ نلاحظ أنّ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
พูดอย่างสถิติ
من الناحية الإحصائيّة
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
ใช้ข้อมูลทางสถิติ เราสามารถสันนิษฐานได้ว่า...
لو أخذنا البيانات الإحصائية بعَينِ الاعتبار فإنّنا نستطيع أن نفترض أنّ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
การอ้างอิงของงานวิจัยนี้นั้นหลากหลาย โดยเริ่มเเรก....นั้นจำเป็นเพราะ...
الآثار المترتبة عن هذا البحث متعددة. أولا، ... بالغ الأهمية بسبب...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
การเรียนในนั้นสามารถแปลความหมายได้หลายอย่าง อย่างแรก....คือมันน่าสนใจและง่ายที่จะเข้าใจต่อผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์
للدراسة الحالية تبعات عملية أيضا. أولا، ... مثير للاهتمام وسهل الفهم من قِبِل الإستراتيجيين.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski