Zwroty | węgierski - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

Din faptul că...reiese...
Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Używane do opisu danych
După cum putem observa din...,....
Amint látható ....
Używane do opisu danych
Datele par să sugereze faptul că...
Az adatok alapján ...
Używane do opisu danych
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Używane do opisu danych
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Az ábrákon látható, hogy ...
Używane do opisu danych
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Używane do opisu istotnych danych
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
...a fost corelat pozitiv cu...
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
După cum am anticipat,...
Ahogy várható volt ....
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

Statisticile demonstrează faptul că...
A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Conform statisticilor...
A statisztikák szerint ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Din punct de vedere statistic...
Statisztikai szempontból ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski