Zwroty | tajski - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

Din faptul că...reiese...
มันสามารถเห็นได้จาก...ว่า...
Używane do opisu danych
După cum putem observa din...,....
จากที่เคยเห็นจาก...
Używane do opisu danych
Datele par să sugereze faptul că...
ข้อมูลนั้นสามารถแนะนำได้ว่า...
Używane do opisu danych
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
ตัวเลขนั้นเปิดเผยว่า
Używane do opisu danych
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
จากตัวเลข มันชัดเจนมากว่า...
Używane do opisu danych
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
ผลลัพธ์ที่น่าสังเกตคือ...
Używane do opisu istotnych danych
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
ผลลัพธ์ของการศึกษาได้สาธิตไว้ว่า...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/น้อยลง/คงที่
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
สถิติได้แสดงตัวเลขของ...ระหว่าง...และ...ได้เพิ่มขึ้น/ได้ลดลง
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
ตัวเลขได้บ่งบอกการเพิ่มขึ้น/น้อยลงอย่างคงที่จาก...ถึง...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลงที่เกี่ยวดองกัน...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
ระหว่าง...และ...สามารถเห็นได้ว่าตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลง/คงที่
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
...a fost corelat pozitiv cu...
...นั้นเชื่อมโยงทางบวกกับ...
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
După cum am anticipat,...
อย่างที่ทำนายไว้...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
การค้นหานั้นไม่สอดคล้องกับการแข่งขันของ X ที่ว่า...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
การค้นหานั้นได้เพิ่มกำลังการยืนยันของ X ว่า...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ X ...นั้นเกี่ยวข้องกับ...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

Statisticile demonstrează faptul că...
สถิติได้แสดงให้เห็นว่า
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Conform statisticilor...
ตามสถิติ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
เมื่อดูสถิติแล้ว คุณสามารถเห็นว่า...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Din punct de vedere statistic...
พูดอย่างสถิติ
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
ใช้ข้อมูลทางสถิติ เราสามารถสันนิษฐานได้ว่า...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
การอ้างอิงของงานวิจัยนี้นั้นหลากหลาย โดยเริ่มเเรก....นั้นจำเป็นเพราะ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
การเรียนในนั้นสามารถแปลความหมายได้หลายอย่าง อย่างแรก....คือมันน่าสนใจและง่ายที่จะเข้าใจต่อผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski