Zwroty | rosyjski - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

Din faptul că...reiese...
Это можно предположить, исходя из того, что...
Używane do opisu danych
După cum putem observa din...,....
Как можно заметить, исходя из..., ...
Używane do opisu danych
Datele par să sugereze faptul că...
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Używane do opisu danych
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Цифровые данные обнаруживают, что...
Używane do opisu danych
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Używane do opisu danych
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Używane do opisu istotnych danych
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
...a fost corelat pozitiv cu...
... хорошо сочеталось с ...
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
După cum am anticipat,...
Как мы и предполагали...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

Statisticile demonstrează faptul că...
Статистика показывает, что...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Conform statisticilor...
Согласно статистике...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Din punct de vedere statistic...
Статистиически...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski