Zwroty | grecki - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

Din faptul că...reiese...
Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
Używane do opisu danych
După cum putem observa din...,....
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
Używane do opisu danych
Datele par să sugereze faptul că...
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
Używane do opisu danych
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
Używane do opisu danych
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
Używane do opisu danych
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
Używane do opisu istotnych danych
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
...a fost corelat pozitiv cu...
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
După cum am anticipat,...
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

Statisticile demonstrează faptul că...
Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Conform statisticilor...
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Din punct de vedere statistic...
Στατιστικά μιλώντας...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski