Zwroty | duński - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

Din faptul că...reiese...
Det kan ses ud fra... at...
Używane do opisu danych
După cum putem observa din...,....
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Używane do opisu danych
Datele par să sugereze faptul că...
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Używane do opisu danych
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Figurerne afslører at...
Używane do opisu danych
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Używane do opisu danych
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Używane do opisu istotnych danych
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
...a fost corelat pozitiv cu...
... var absolut korreleret med...
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
După cum am anticipat,...
Som forudset,...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

Statisticile demonstrează faptul că...
Statistikkerne viser at...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Conform statisticilor...
I følge statistikkerne...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Din punct de vedere statistic...
Statistisk set...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski