Zwroty | rumuński - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

Это можно предположить, исходя из того, что...
Din faptul că...reiese...
Używane do opisu danych
Как можно заметить, исходя из..., ...
După cum putem observa din...,....
Używane do opisu danych
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Datele par să sugereze faptul că...
Używane do opisu danych
Цифровые данные обнаруживают, что...
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Używane do opisu danych
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Używane do opisu danych
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Używane do opisu istotnych danych
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
... хорошо сочеталось с ...
...a fost corelat pozitiv cu...
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
Как мы и предполагали...
După cum am anticipat,...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

Статистика показывает, что...
Statisticile demonstrează faptul că...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Согласно статистике...
Conform statisticilor...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Статистиически...
Din punct de vedere statistic...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski