Zwroty | czeski - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

Это можно предположить, исходя из того, что...
To může být vidět z..., že...
Używane do opisu danych
Как можно заметить, исходя из..., ...
Jak je možno vidět z..., ...
Używane do opisu danych
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Zdá se, že údaje naznačují...
Używane do opisu danych
Цифровые данные обнаруживают, что...
Čísla ukazují, že...
Używane do opisu danych
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Z údajů je zřejmé, že...
Używane do opisu danych
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Używane do opisu istotnych danych
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Výsledky této studie ukazují, že...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
... хорошо сочеталось с ...
...pozitivně koreloval(a) s...
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
Как мы и предполагали...
Jak se dalo předpokládat,...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

Статистика показывает, что...
Dané statistiky ukazují, že...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Согласно статистике...
Podle daných statistických údajů...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Статистиически...
Statisticky řečeno...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski