Zwroty | niderlandzki - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

Pode ser visto de/do/da...que...
Uit ... blijkt dat ...
Używane do opisu danych
Como pode ser observado em/no/na...
Zoals ... aantoont, ...
Używane do opisu danych
Os dados sugerem que...
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Używane do opisu danych
A figura revela que...
De cijfers onthullen dat ...
Używane do opisu danych
De acordo com as figuras, é evidente que...
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Używane do opisu danych
Alguns números significativos foram...
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Używane do opisu istotnych danych
Os resultados do presente estudo demostram que...
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
As estatísticas mostram que o número de... entre ... e ... duplicou/ caiu pela metade.
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Os números mostram um aumento/ uma diminuição estável de...para...
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
O número de...aumentou/ decresceu em comparação à/ao...
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Entre...e..., pode-se perceber claramente que o número de...aumentou/ diminuiu/ manteve-se o mesmo.
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
...foi positivamente correlacionado com...
... verhoudt zich positief tot ...
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
Como previsto,...
Zoals voorspeld, ...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
Este resultado é consistente com a alegação de X que...
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
Este resultado reinforça a afirmação de X que...
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

As estatísticas mostram que...
De statistieken tonen aan dat ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
De acordo com as estatísticas...
Volgens de statistieken ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Quando se observa as estatísticas, pode-se ver que...
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Estatisticamente falando...
Statistisch gezien ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Levando-se em consideração os dados estatísticos, pode-se deduzir que...
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
As implicações desta pesquisa são múltiplas. Primeiro,...é decisivo porque...
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
O presente estudo também traz implicações práticas. Primeiro,...é intuitivamente atraente e facilmente entendido por estrategistas.
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski