Zwroty | esperancki - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

Patrząc na ... można zauważyć, że...
Ĝi povas esti vidita de... tio...
Używane do opisu danych
Jak można zauważyć na... , ...
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Używane do opisu danych
Dane te zdają się sugerować, że...
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Używane do opisu danych
Dane wykazują, że...
La ciferoj malkaŝas, ke...
Używane do opisu danych
Z danych wynika, że...
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Używane do opisu danych
Kilka godnych uwagi wyników...
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Używane do opisu istotnych danych
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
...był dodatnio skorelowany z...
...estis pozitive korelaciita kun...
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Kiel antaŭdiris,...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

Statystyki pokazują, że...
La statistikoj montras, ke...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Według statystyk...
Laŭ la statistiko...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Statystycznie rzecz biorąc...
Statistike parolante...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski