Zwroty | turecki - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

Aus ... wird ersichtlich, dass...
...'den görülebileceği üzere ...
Używane do opisu danych
Wie ... zeigt, ...
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Używane do opisu danych
Auf Basis der Daten scheint es naheliegend, dass...
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Używane do opisu danych
Die Zahlen legen offen, dass...
Sayılar gösteriyor ki ...
Używane do opisu danych
Auf Basis der Zahlen ist es offensichtlich, dass...
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Używane do opisu danych
Zu den verschiedenen beachtenswerten Ergebnissen zählen...
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Używane do opisu istotnych danych
Die Ergebnisse der aktuellen Studie zeigen, dass...
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

Die Anzahl von ... ist angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben.
... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass sich die Anzahl von ... zwischen ... und ... verdoppelt/halbiert hat.
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Die Zahlen zeigen einen beständigen Anstieg/Rückgang von ... nach...
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Die Anzahl von ... ist in Übereinstimmung mit ... angestiegen/gefallen...
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Es ist deutlich erkennbar, dass die Anzahl von ... zwischen ... und ... angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben ist.
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
... korreliert positiv mit... .
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
Wie prognostiziert, ...
Tahmin edildiği üzere ...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
Dieses Ergebnis stimmt mit X's Behauptung überein, dass...
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
Dieses Ergebnis bestärkt die Annahme von X, dass...
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
In Übereinstimmung mit den Resultaten von X, steht ... in positivem Zusammenhang mit...
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass...
İstatistikler gösteriyor ki ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Gemäß der statistischen Ergebnisse...
İstatistiklere göre ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Ein Blick auf die statistischen Ergebnisse zeigt, dass...
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Rein statistisch gesehen,...
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Unter Berücksichtigung der statistischen Ergebnisse können wir annehmen, dass...
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Die Implikationen dieser Forschung sind vielfältig. Erstens ist ... entscheidend, weil...
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
Die vorliegende Studie hat auch Implikationen für die Praxis. Erstens ist ... intuitiv einleuchtend und kann darüber hinaus aus strategischer Sicht leicht nachvollzogen werden.
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski