Zwroty | tajski - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
มันสามารถเห็นได้จาก...ว่า...
Używane do opisu danych
・・・・に見られるように、・・・・
จากที่เคยเห็นจาก...
Używane do opisu danych
このデータはおそらく・・・・を示している。
ข้อมูลนั้นสามารถแนะนำได้ว่า...
Używane do opisu danych
この図は・・・・ということを明らかにしている。
ตัวเลขนั้นเปิดเผยว่า
Używane do opisu danych
このデータによると、・・・・ということは明白である。
จากตัวเลข มันชัดเจนมากว่า...
Używane do opisu danych
・・・・という注目すべき結果になった。
ผลลัพธ์ที่น่าสังเกตคือ...
Używane do opisu istotnych danych
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
ผลลัพธ์ของการศึกษาได้สาธิตไว้ว่า...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/น้อยลง/คงที่
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
สถิติได้แสดงตัวเลขของ...ระหว่าง...และ...ได้เพิ่มขึ้น/ได้ลดลง
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
ตัวเลขได้บ่งบอกการเพิ่มขึ้น/น้อยลงอย่างคงที่จาก...ถึง...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลงที่เกี่ยวดองกัน...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
ระหว่าง...และ...สามารถเห็นได้ว่าตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลง/คงที่
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
・・・・は確かに・・・・と関係している。
...นั้นเชื่อมโยงทางบวกกับ...
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
予想通り、・・・・
อย่างที่ทำนายไว้...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
・・・・の発見はXの論点と一致している。
การค้นหานั้นไม่สอดคล้องกับการแข่งขันของ X ที่ว่า...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
この発見はXの主張を強固なものにしている。
การค้นหานั้นได้เพิ่มกำลังการยืนยันของ X ว่า...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ X ...นั้นเกี่ยวข้องกับ...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

・・・・ということをこの統計は示している。
สถิติได้แสดงให้เห็นว่า
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
統計によると、・・・・
ตามสถิติ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
เมื่อดูสถิติแล้ว คุณสามารถเห็นว่า...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
統計的に見て、・・・・
พูดอย่างสถิติ
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
ใช้ข้อมูลทางสถิติ เราสามารถสันนิษฐานได้ว่า...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
การอ้างอิงของงานวิจัยนี้นั้นหลากหลาย โดยเริ่มเเรก....นั้นจำเป็นเพราะ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
การเรียนในนั้นสามารถแปลความหมายได้หลายอย่าง อย่างแรก....คือมันน่าสนใจและง่ายที่จะเข้าใจต่อผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski