Zwroty | rumuński - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Din faptul că...reiese...
Używane do opisu danych
・・・・に見られるように、・・・・
După cum putem observa din...,....
Używane do opisu danych
このデータはおそらく・・・・を示している。
Datele par să sugereze faptul că...
Używane do opisu danych
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Używane do opisu danych
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Używane do opisu danych
・・・・という注目すべき結果になった。
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Używane do opisu istotnych danych
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
・・・・は確かに・・・・と関係している。
...a fost corelat pozitiv cu...
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
予想通り、・・・・
După cum am anticipat,...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

・・・・ということをこの統計は示している。
Statisticile demonstrează faptul că...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
統計によると、・・・・
Conform statisticilor...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
統計的に見て、・・・・
Din punct de vedere statistic...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski