Zwroty | esperancki - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Ĝi povas esti vidita de... tio...
Używane do opisu danych
・・・・に見られるように、・・・・
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Używane do opisu danych
このデータはおそらく・・・・を示している。
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Używane do opisu danych
この図は・・・・ということを明らかにしている。
La ciferoj malkaŝas, ke...
Używane do opisu danych
このデータによると、・・・・ということは明白である。
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Używane do opisu danych
・・・・という注目すべき結果になった。
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Używane do opisu istotnych danych
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
・・・・は確かに・・・・と関係している。
...estis pozitive korelaciita kun...
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
予想通り、・・・・
Kiel antaŭdiris,...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

・・・・ということをこの統計は示している。
La statistikoj montras, ke...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
統計によると、・・・・
Laŭ la statistiko...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
統計的に見て、・・・・
Statistike parolante...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski