Zwroty | wietnamski - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

... से पता चलता है कि...
Nhìn vào..., ta có thể thấy...
Używane do opisu danych
जैसा कि... में से पता चलता है कि...
Từ..., ta có thể thấy rằng...
Używane do opisu danych
आकड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि...
Các dữ liệu cho thấy...
Używane do opisu danych
आकड़ें दिखाते हैं कि...
Các số liệu chỉ ra rằng...
Używane do opisu danych
आकड़ों मे से साफ पता चलता है कि...
Từ dữ liệu, ta có thể thấy...
Używane do opisu danych
कई सारे महत्वपर्ण नतीजे थे...
Đáng chú ý là...
Używane do opisu istotnych danych
किए गए अध्ययन के नतीजों को प्रसेतुत करने के लिए
Kết quả nghiên cứu cho thấy...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

... के अंक बढ़े/घटें/वहीं के वहीं रह गए हैं.
Số/Lượng... tăng/giảm/không thay đổi.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
आकडें दिखाते हैं कि... की संख्य... और ... के बीच दुगुनी हो गई है/दुगुनी घट गई है.
Thống kê cho thấy số/lượng... từ... đến... đã tăng gấp đôi/giảm một nửa.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
यहाँ अंक स्थिर रूप से... से... तक बढ़/घट रहे हैं.
Số liệu cho thấy xu hướng tăng/giảm đều từ... cho đến...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
... के अंक ... के सहसंबंध में, बढ/घट रहे हैं.
Số/Lượng... tăng/giảm theo...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
यह स्पष्ट है कि, ... और... के बीच... के अंक बढे/घटे/वैसे ही रहे हैं.
Trong khoảng thời gian từ... đến..., có thể thấy rằng số/lượng... đã tăng/giảm/không thay đổi.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
... का... के साथ सकारात्मक रूप से सहसंबंध है.
... tỉ lệ thuận với...
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
पूर्वानुमान के अनुसार,...
Như dự đoán,...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
यह नतीजा X के नतीजे से मिलता है.
Kết quả nghiên cứu cho thấy..., nhất quán với số liệu của X.
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
यह नतीजा, X के नतीजे को सिद्ध करता है कि...
Số liệu này một lần nữa khẳng định kết luận của X rằng...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
X के नतीजे के बराबर होने के नाते,... और... का सकारात्मक सहसंबंध है.
Nghiên cứu đã đi đến kết luận tương tự như của X rằng... tỉ lệ thuận với...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

ये आकड़ें हमें दिखाते हैं कि...
Số liệu chỉ ra rằng...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
आकड़ों के अनुसार
Theo như số liệu cho thấy,...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
अगर आकड़ों को ग़ौर से देखा जाए, तो यह पता चलता है कि...
Nhìn vào số liệu này, ta có thể kết luận rằng...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
आकड़ों के अनुसार
Dựa trên số liệu, ta có thể kết luận...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
आकड़ों को नज़र मे रखते हुए, हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि...
Sau khi xem xét các số liệu này, ta có thể đi đến kết luận...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
इस अनुसंधन के कई सारे निहितार्थ है...
Từ nghiên cứu này, ta có thể đi đến nhiều kết luận. Thứ nhất,... là vô cùng quan trọng bởi vì...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
इस अध्ययन के कुछ क्रियात्मक निहितार्थ भी हैं. सर्वप्रथम, ...में सहजज्ञ गुण है जो विशेषज्ञों को आसानी से समझ आ सकता है.
Nghiên cứu này còn mang lại nhiều ứng dụng thực tiễn. Trước hết,... rất dễ hiểu và có ý nghĩa đối với các nhà chiến lược học.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski