Zwroty | fiński - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
... on nähtävissä, että...
Używane do opisu danych
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Używane do opisu danych
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
Aineisto viittaa siihen, että...
Używane do opisu danych
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
Luvut osoittavat, että...
Używane do opisu danych
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
Lukujen perusteella on selvää, että...
Używane do opisu danych
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Używane do opisu istotnych danych
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
Kuten ennustettu, ...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
Tilastot näyttävät, että...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
Tilastojen mukaan...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Στατιστικά μιλώντας...
Tilastollisesti puhuen...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski