Zwroty | arabski - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
يبدو جليًّا من.... أنّ...
Używane do opisu danych
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
كما يبدو جليًّا من...، ...
Używane do opisu danych
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
تُشير البياناتُ فيما يبدو إلى...
Używane do opisu danych
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
تكشف الأرقامُ أنّ...
Używane do opisu danych
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
يَبْدو واضحاً من خلال الأرقامِ أنّ...
Używane do opisu danych
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
كانت عِدّةُ نتائجَ جديرة بالملاحظة...
Używane do opisu istotnych danych
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
تظْهِرُ نتائج هذه الدراسة أنّ...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
العدد... اِزدادَ \ تراجعَ \ بقيَ على حالهِ
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
تبيّنُ الإحصائيّاتُ أنّ رقم... بينَ... و...قد تضاعفَ \ تقلّصَ إلى النِصْفِ
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
تُظهِر الأرقامُ ارتفاعاً \ انخفاضاً مُنتظِماً من... إلى...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
قد ارتفع \ تراجع رقم... في علاقته بـ...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
بين...و...نستطيعُ أنْ نرى أنّ رقم... قد اِرتفع \ تراجع \ بقيَ كما هو.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
...كان مرتبطا ارتباطا إيجابيّا بـ...
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
كما هو متقّع، ...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
هذه الاستنتاجات متوافقة مع ما يذهب إليه أحدهم وهو أنّ...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
هذه الاستنتاجات تعزّز تأكيد أحدهم أنّ...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
متوافقة مع استنتاجات أحدهم،... مرتبطة ارتباطا إيجابيّا مع...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
تبيّن الإحصائيات أنّ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
وفقاً للإحصائيّات...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
عندما ننظر إلى الإحصائيّات، فإننا نستطيع أنْ نلاحظ أنّ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Στατιστικά μιλώντας...
من الناحية الإحصائيّة
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
لو أخذنا البيانات الإحصائية بعَينِ الاعتبار فإنّنا نستطيع أن نفترض أنّ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
الآثار المترتبة عن هذا البحث متعددة. أولا، ... بالغ الأهمية بسبب...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
للدراسة الحالية تبعات عملية أيضا. أولا، ... مثير للاهتمام وسهل الفهم من قِبِل الإستراتيجيين.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski