Zwroty | turecki - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

... on nähtävissä, että...
...'den görülebileceği üzere ...
Używane do opisu danych
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Używane do opisu danych
Aineisto viittaa siihen, että...
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Używane do opisu danych
Luvut osoittavat, että...
Sayılar gösteriyor ki ...
Używane do opisu danych
Lukujen perusteella on selvää, että...
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Używane do opisu danych
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Używane do opisu istotnych danych
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
Kuten ennustettu, ...
Tahmin edildiği üzere ...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

Tilastot näyttävät, että...
İstatistikler gösteriyor ki ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Tilastojen mukaan...
İstatistiklere göre ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Tilastollisesti puhuen...
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski