Zwroty | esperancki - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

... on nähtävissä, että...
Ĝi povas esti vidita de... tio...
Używane do opisu danych
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Używane do opisu danych
Aineisto viittaa siihen, että...
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Używane do opisu danych
Luvut osoittavat, että...
La ciferoj malkaŝas, ke...
Używane do opisu danych
Lukujen perusteella on selvää, että...
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Używane do opisu danych
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Używane do opisu istotnych danych
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
...estis pozitive korelaciita kun...
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
Kuten ennustettu, ...
Kiel antaŭdiris,...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

Tilastot näyttävät, että...
La statistikoj montras, ke...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Tilastojen mukaan...
Laŭ la statistiko...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Tilastollisesti puhuen...
Statistike parolante...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski