Zwroty | hiszpański - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

Ĝi povas esti vidita de... tio...
A partir de... se puede observar que...
Używane do opisu danych
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Como se puede ver en...
Używane do opisu danych
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Los datos parecen sugerir que...
Używane do opisu danych
La ciferoj malkaŝas, ke...
La figuras revelan que...
Używane do opisu danych
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Con base en las figuras se puede notar que...
Używane do opisu danych
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Varios resultados relevantes fueron...
Używane do opisu istotnych danych
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Los resultados del presente estudio demuestran que...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
...estis pozitive korelaciita kun...
... fue asociado positivamente con...
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
Kiel antaŭdiris,...
Como se predijo...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

La statistikoj montras, ke...
Las estadísticas muestran que...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Laŭ la statistiko...
Según las estadísticas,...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Statistike parolante...
Desde el punto de vista estadístico...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski