Zwroty | grecki - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

Ĝi povas esti vidita de... tio...
Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
Używane do opisu danych
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
Używane do opisu danych
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
Używane do opisu danych
La ciferoj malkaŝas, ke...
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
Używane do opisu danych
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
Używane do opisu danych
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
Używane do opisu istotnych danych
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
...estis pozitive korelaciita kun...
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
Kiel antaŭdiris,...
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

La statistikoj montras, ke...
Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Laŭ la statistiko...
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Statistike parolante...
Στατιστικά μιλώντας...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski