Zwroty | turecki - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

Det kan ses ud fra... at...
...'den görülebileceği üzere ...
Używane do opisu danych
Hvilket kan ses ud fra..., ...
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Używane do opisu danych
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Używane do opisu danych
Figurerne afslører at...
Sayılar gösteriyor ki ...
Używane do opisu danych
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Używane do opisu danych
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Używane do opisu istotnych danych
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
... var absolut korreleret med...
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
Som forudset,...
Tahmin edildiği üzere ...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
Dette resultat styrker X's påstand om at...
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

Statistikkerne viser at...
İstatistikler gösteriyor ki ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
I følge statistikkerne...
İstatistiklere göre ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Statistisk set...
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski