Zwroty | rumuński - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

Det kan ses ud fra... at...
Din faptul că...reiese...
Używane do opisu danych
Hvilket kan ses ud fra..., ...
După cum putem observa din...,....
Używane do opisu danych
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Datele par să sugereze faptul că...
Używane do opisu danych
Figurerne afslører at...
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Używane do opisu danych
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Używane do opisu danych
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Używane do opisu istotnych danych
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
... var absolut korreleret med...
...a fost corelat pozitiv cu...
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
Som forudset,...
După cum am anticipat,...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

Statistikkerne viser at...
Statisticile demonstrează faptul că...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
I følge statistikkerne...
Conform statisticilor...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Statistisk set...
Din punct de vedere statistic...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski