Zwroty | czeski - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

Det kan ses ud fra... at...
To může být vidět z..., že...
Używane do opisu danych
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Jak je možno vidět z..., ...
Używane do opisu danych
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Zdá se, že údaje naznačují...
Używane do opisu danych
Figurerne afslører at...
Čísla ukazují, že...
Używane do opisu danych
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Z údajů je zřejmé, že...
Używane do opisu danych
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Używane do opisu istotnych danych
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Výsledky této studie ukazují, že...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
... var absolut korreleret med...
...pozitivně koreloval(a) s...
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
Som forudset,...
Jak se dalo předpokládat,...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

Statistikkerne viser at...
Dané statistiky ukazují, že...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
I følge statistikkerne...
Podle daných statistických údajů...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Statistisk set...
Statisticky řečeno...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski